НЯКОИ ОТ НАШИТЕ ДОСТАВКИ ЗА ГОЛЕМИ И ЗНАЧИМИ ОБЕКТИ

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Нов завод за олово, КЦМ АД , гр. Пловдив
2013
"Стримона" ЕООД, гр. Петрич
GFK K 960-38-9
783 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Торови утаители, "Солвей Соди" АД, гр.Девня
2013
"Солвей Соди" АД, гр.Девня
GFK K 638-38-6
391 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

“Гранулация”, нов завод за олово, КЦМ АД , гр. Пловдив
2013
"Металстрой" АД, гр. Пловдив
Р 330-33-3
318 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

ТЕЦ “Алстом” , Словения
2013
"ЕМКО" АД, гр. Белене
SP 330-34/38-3
363 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

ТЕЦ Марица Изток 3, България
2013
" ЕМ ПИ ЕМ Инженеринг" ООД, гр. Стара Загора
Р 220-33-3
798 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

ТЕЦ , гр. Нарва, Естония
2013
"ЕМКО" АД, гр. Белене
Р 330-44/16-3
472 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Нов завод за олово КЦМ АД, гр. Пловдив
2013
"Монтажинженеринг," АД, гр. Стара Загора
SP 540-34/38-3
1780 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Завод за раст. масла “Марица олио” АД, с. Ясен, Плевен
2013
"МСК" АД, гр. София
SP 330-34/38-3, SP 540-34/38-3
3040 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Естакада 1, “Монди Стамболийски” ЕАД, гр. Стамболийски
2013
"ЕМКО" АД, гр. Белене
SP 330-34/38-3
300 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Жилищна сграда с офиси, магазини, гр. София
2012
"Мастер Строй Груп" ЕООД, гр. Пловдив
P 230-33-3
665 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Съдове под налягане за Лукойл , гр. Бургас
2012
"Химмаш" АД, гр. Хасково
XSP 330-34/50-3
360 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Инсталация за очистка на дестилати - “Лубрика” ООД, Русе
2012
"Лубрика" ООД, гр.Русе
P 230-33-3
312 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Конструкция за ветропарк “Ветроком” ЕООД , гр. София
2011
"ВХВ" ООД, гр. Пловдив
SP 340-34/38-3
670 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Пречистване на кондензати – “Агрополихим” АД , гр. Девня
2011
"Монтажи Варна" АД, гр. Варна
SP 330-34/38-3
365 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Система за обработка на твърди битови отпадъци – Заводкомплект ООД, София
2011
"Балканстрой" АД, гр. Разлог
SP 330-34/38-3
681 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Реконструкция на корпус “Ситно трошене”, Асарел Медет АД, Панагюрище
2011
"МИГ Инженеринг" ЕООД, гр. Пловдив
SP 330-34/38-3
373 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Система за охлаждане на вода
2011
"Химмаш" АД, гр. Хасково
SP 330-34/38-3
370 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Асарел Медет АД , гр. Панагюрище
2011
"Технострой Инженеринг" ЕООД, гр. Пловдив
P 230-33-3
276 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Направа на вагони , гр. Бургас
2011
"Трансвагон" АД, гр. Бургас
XP 230-33-3
1871 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Корпус "Ситно трошене", "Асарел Медет" АД
2011
"МИГ Инженеринг" ЕООД, Пловдив
SP 330-34/38-3
500 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Полигон "Ново село"
2010
"Металстрой" ООД, Бургас
XP 240-33-3
370 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

"Челопеч Майнинг" АД
2010
"МП - Металпласт", Пирдоп
SP 530-34/101-5
668 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Офис сграда, летище София
2010
"СК Арнаудов" ЕООД, Пловдив
P 230-33-3
240 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Станция за отп. води, "Агрополихим", Девня
2010
"Монтажи Варна" АД, Варна
SP 230-34/38-3
338 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Хидровъзел "Цанков камък"
2010
"Алпине Бау" ООД
SP 340-34/38-3
1000 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Завод за калцинирана сода, гр. Девня
2008 - 2009
"Солвей Соди" АД
Р 330-33-3
1200 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Сярно кисело алкилиране, "Лукойл Нефтохим" Бургас
2009
"Балкани ЛК" ЕООД
SP 330-34/38-3
750 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Сярно кисело алкилиране, "Лукойл Нефтохим" Бургас
2009
"Химремонтстрой - Бургас " ООД, Бургас
SP 330-34/38-3
781 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Завод за неутрален алкохол - гр. Ихтиман
2009
"Алмагест" АД
SP 330-34/38-3
1140 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Склад за гипс, ТЕЦ "Марица Изток 3"
2009
"МСК" АД, Казичене
SP 340-34/38-3
676 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Комплекс "Варна Тауърс"
2009
Варна Тауърс ООД
SP 340-34/38-3
617 кв. м.

 

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Трасе за газоходи, ТЕЦ "Марица Изток 1 "
2009
"Химремонтстрой" АД, София
SP 340-34/38-3
503 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Реконструкция на инст. АД5 и ВДМ1, "Лукойл Нефтохим", Бургас
2008
"Балкани ЛК" ЕООД, Бургас
SP 330-34/38-3
700 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

Цех за екстракция, Ст. Загора
2008
"Бисер Олива" АД
SP 330-34/38-3
620 кв. м.

   

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:


2008
"Микс Констракшън" ООД, София
SP 230-34/38-3
427 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:


2007
"Микромет" АД, Варна
SP 330-34/38-3
284 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

ТЕЦ "Марица Изток 1 "
2007
"ЕМКО" АД, Белене
SP 330-34/38-3
376 кв. м.

Обект:
Година:
Възложител:
Тип скари:
Обща площ:

ТЕЦ "Марица Изток 3", блок 3
2007
"Тотема Инженеринг" ЕАД , София
SP 330-34/38-3
302 кв. м.