Контакти

 

ЛИХТГИТЕР БЪЛГАРИЯ ООД
ул. “Иван Вазов” 4
4134 с. Скутаре, обл. Пловдив

Тел.:  032 629391

Относно оферти, поръчки и доставки:
1. За контактно-заварени скари:

инж. Елеонора Стоилова
Тел.: 0898 657 825
E-mail: marketing@лихтгитер.bg marketing@lichtgitter.bg

2. За пресовани скари, неръждаеми и GFK скари:

Данаил Стоянов
Тел.: 0898 657 827
E-mail: marketing@лихтгитер.bgmarketing@lichtgitter.bg

Whistleblower Channel