Приложение

Решетъчните скари Lichtgitter имат многостранно приложение - най-вече в строителството на открити промишлени обекти, но все по-често и в обществени сгради. Дори и в жилищните сгради те имат своето, макар и по-ограничено приложение. Те стават все по-търсени от съвременните архитекти.
Решетъчните скари се ползват най-често като премостващи подови елементи при гредови конструкции. В зависимост от типа си, след правилно оразмеряване, могат да поемат широк спектър от натоварвания - от леко разпределено натоварване от хора до големи концентрирани сили от тежкотоварни МПС. Решетъчните скари Lichtgitter имат редица предимства пред доскоро масово използваната в България рифелова ламарина:
 
• Сравнени за една и съща носимоспособност скарата е по-лека от рифеловата ламарина, респ. и по-евтина.
• Не задържат вода, сняг и лед, което ги прави идеални за площадки на открито.
• Не задържат прах, масла и др., което ги прави много удачни и в повечето закрити производства.
• Много лесен монтаж, възможен дори и за необучени хора. Много лесен демонтаж, тъй като никъде няма заварки към носещата конструкция.