Решетъчните скари в промишленото строителство


1

 
Решетъчните скари Lichtgitter могат да бъдат използвани във всички отрасли на промишлеността: химическата, автомобилната, хранителната, корабостроенето, в ТЕЦ, при нефтодобивните и газодобивните съоръжения и др. Най-честото им приложение е като носещи подови елементи на открити работни площадки.

Решетъчните скари Lichtgitter в съчетание с произвежданите също така решетъчни стъпала са най-добрият избор за стълби на открито - индустриални, евакуационни и др. Безспорните им предимства са, че благодарение на отворите си не задържат сняг и лед. Предният ръб на стъпалата е покрит с перфориран нагоре профил, което предотвратява всяко случайно изплъзване на крака. Така оборудваните стълби са максимално сигурни и имат същевременно добро естетическо въздействие.

2

3
Решетъчните скари Lichtgitter се ползват много успешно и като подове на етажерни конструкции в промишлените складове. Те единствени могат да поемат тежки товари, напр. от машинни части, без да направят конструкцията ненужно тежка.


Решетъчните скари Lichtgitter са произведени по най-нова технология. Могат да бъдат изработени с различни размери и изрези (кръгли, овални, диагонални и т.н.) с използването на САD/CAM система, която гарантира голяма точност при производството. Нашите продукти изпълняват изискванията на най-строгите международни норми, напр. ISO, DIN, RAL и др.

4