На Вашето внимание предлагаме проспекти във формат .pdf

НАШИТЕ PDF ПРОСПЕКТИ

Единият от тях е по-кратък и е предназначен за първоначално запознаване с продуктите на Лихтгитер.

Свали PDF

НАШИТЕ PDF ПРОСПЕКТИ

Вторият проспект е по-обширен и включва конструктивни детайли и таблици за оразмеряване.

Свали PDF

НАШИТЕ PDF ПРОСПЕКТИ

Предлагаме и проспект на английски език за скарите от подсилена със стъклени нишки смола (GRP или FRP скари).

Свали PDF

НАШИТЕ PDF ПРОСПЕКТИ

Предлагаме също и проспект на немски език за скарите от подсилена със стъклени нишки смола (GFK скари).

Свали PDF