LICHTGITTER - Express-Service
Експресната услуга на Лихтгитер

От 1929 год. ние произвеждаме решетъчни скари. С най-високо качество, при световно ниво на услугата и съобразно изискванията на нашите клиенти. Това ни направи един от най-силните и най-успешните в света доставчици през последните няколко десетилетия.
Но днес е важно не само качеството, важна е и скоростта. Нашите клиенти трябва да отговарят бързо и гъвкаво на нуждите на своите си клиенти. Ние се адаптираме към това: с нашата услуга "Лихтгитер Експрес".

 

Това означава:

Сега ние можем да доставяме от най-често поръчваните типове скари, независимо дали контактно-заварени или пресовани, в срок от 6 до 8 работни дни, до максимум 10 работни дни, ако се изисква и проектантска работа.

Видове скари

  • Все пак е необходимо да имаме изходните материали и заготовки на склад, за да можем да реагираме в толкова кратки срокове.
  • Обикновено поддържаме на склад често поръчвани видове скари. Те са:

Пресовани скари с растер 33,33 x 33,33 мм

 

Назъбване срещу приплъзване  32

 

P 225-33

XP 225-33

P 230-33

XP 230-33

P 325-33

XP 330-33

P 330-33

XP 240-33

P 340-33

XP 340-33

 

Контактно-заварени скари с растер 34 x 38 мм

 

Назъбване срещу приплъзване  11

SP 225-34/38-3

 

SP 230-34/38-3

XSP 230-34/38-3

SP 330-34/38-3

XSP 330-34/38-3

SP 240-34/38-3

 

SP 340-34/38-3