“P” - ПРЕСОВАНИ РЕШЕТЪЧНИ СКАРИ

“P” - ПРЕСОВАНИ РЕШЕТЪЧНИ СКАРИ
Освен в промишлеността и строителството, тези решетъчни скари намират приложение и като декоративни елементи върху фасади, покриване на конвектори и климатични съоръжения и т.н. Произвеждата се от обикновена или легирана стомана, както и от алуминий.

Конструкция
В предварително подготвените по носещите пръти конусовидни изрези се поставят напречните пръти, които са с по-ниско, но неотслабено сечение. Напречните пръти се притискат с помощта на преса към носещите пръти и по този начин се свързват в една структура. Благодарение на голямата натискова сила и на специфичния профил на изреза пресованите решитките се характеризират с голяма устойчивост.

Размери
Скарите могат да се изготвят с произволни размери в носещо направление. В напречна посока размерът трябва да е по-малък от 1400мм.

Качество
Въведената и непрекъснато усъвършенстваща се технология за производство на пресовани решетъчни скари, цели пълна автоматизация на производството, което повишава качеството на крайната продукция.

 
 
1

“P” - стандартни решетъчни скари
Пресованите решетъчни скари се прилагат при покриването на пасарелки, обслужващи и стълбищни площадки на съоръжения от различни отрасъли. Освен за тази цел могат да се използват и като декоративен елемент за постигането на определено архитектурно-естетическо въздействие.

“P” - нестандартни решетъчни скари
Този тип решетъчни скари са с намалени разстояния между носещите и напречните пръти, като в резултат се получава решетъчна скара с по-малки отвори, което е по-удобно при интензивно движение на хора. Полагат се така, че направлението на носещите пръти да е по посока на потока на движение. Ако се полагат по друг начин трябва да се приложат решетъчни скари със специална повърхностна обработка срещу подхлъзване.

“P” - решетъчни скари за голямо натоварване
Прилагат се за поемане на натоварвания от моторни превозни средства. Натоварванията, за които е изчислена носимоспособността, са определени въз основа на немските норми (DIN 1055-5/A1 und DIN 1072) за натоварвания и въздействия за съответния клас на МПС. Препоръчваме оразмеряването на решетъчните скари да се извърши от опитен специалист, познаващ програмата за статическо изчисляване на решетъчни скари.

“P” - решетъчни скари с повърхностна обработка срещу хлъзгане
Повърхностната обработка на този тип решетъчни скари включва специално изрязване на носещите и/или напречните пръти. Тези решетъчни скари са проверени от Института за безопасност и хигиена на труда ?Св. Августин?. Съгласно този институт всеки отделен вид на повърхностната обработка се класифицира в отделна група. Сигнатурата на решетъчните скари с повърхностна обработка срещу подхлъзване съдържа буквата “Х" в началото.

Стъпала от пресовани решетъчни скари
Стъпалата се произвеждат в същите разновидности както решетъчните скари. Те се доставят най-често обработени със специален кант срещу подхлъзване и заварени странични плочи. Всички заводски заварки се извършват в защитна газова среда. По този начин се избягва образуването на шлака и изкривяването на стъпалата в процеса на производство. Стъпалата на Лихтгитер са със строго геометрични размери.

Овален отвор
За по-лесно напасване на стъпалата към стълбищните рамена при монтажа, страничните плочи се изготвят най-често с един кръгъл и един овален отвор.

Кант срещу подхлъзване
Чрез това допълнително обкантване се повишава якостта на стъпалото и по-ясно очертаване на контура му. Това допринася значително за сигурността при качване.