“SP” - КОНТАКТНО-ЗАВАРЕНИ РЕШЕТЪЧНИ СКАРИ

“SP” - КОНТАКТНО-ЗАВАРЕНИ РЕШЕТЪЧНИ СКАРИ
Благодарение на дългогодишния си опит и на постоянното развитие на производствените технологии Лихтгитер е водещ производител на контактно-заварени решетъчни скари.

Конструкция
Към неотслабените носещи пръти се пресоват и едновременно с това заваряват напречните пръти, които могат да бъдат с усукано квадратно или кръгло напречно сечение.

Механични характеристики
Благодарение на технологията на изпълнение така възникналата мрежова структура има висока носимоспособност и коравина.

Обкантване
Кантът се заварява към всеки носещ прът в две точки автоматично, което гарантира максимално качество на заварките. Ъглите на скарата са осигурени с една точкова заварка в повече. Така се получават решетъчни скари със строго оформени геометрични размери на ръбовете и ъглите. В направление на носещите пръти обкантването е от плоска стомана. Решетъчните скари за тежко натоварване имат обкантване по всички направления от плоска стомана.

 
 
1

“SP” - стандартни решетъчни скари
При тях отворът между носещите и надлъжните пръти е 34/38 мм. Произвеждат се големи серии със стандартни размери, които са винаги налични на склад. Стандартните скари имат и най-ниска цена. Особено подходящи са за покриване на пасарелки, работни платформи и стълбищни площадки на съоръжения от произволен тип. Характеризират се с висока носимоспособност и коравина във всяко направление. За да се ползват стандартни размери, трябва носещата конструкция да е съобразена с тях.

“SP” - нестандартни решетъчни скари
Скари с разстояние между носещите и надлъжните пръти различно от стандартното 34/38 мм. Намират приложение там, където носещата конструкция не е съобразена със стандартните размери или поради технологични причини се изискват по-големи или по-малки отвори.

 
3

“SP” - решетъчни скари за голямо натоварване
Носещите пръти на стандартните решетъчни скари са с височина до 40 мм. Това обикновено е достатъчно в случай на площни товари. Много често обаче са необходими скари, върху които ще минават превозни или товарни средства. В такива случаи се произвеждат скари с по-мощни носещи пръти (до 80*5 мм), които издържат натоварвания и от най-тежки камиони. Размерите се определят в зависимост от статичните и динамични натоварвания, както и от подпорните разстояния, въз основа на немските стандарти за натоварвания и въздействия. Правилно оразмерените решетъчни скари са в състояние да поемат голямо натоварване, включително и хоризонтални спирачни сили.

“XSP” - решетъчни скари с повърхностна обработка срещу хлъзгане
Прилагат се в отрасли с висока степен на замърсяване. Носещите пръти се изрязват в горната си част, благодарение на което се увеличава триенето и се намалява хлъзгането. С буквата 'X' пред основната сигнатура се отбелязват скарите обработени срещу хлъзгане.

 
5

“SP” - стъпала
Стъпалата се произвеждат в същите типове както контактно заварените скари. Те се изготвят със специален перфориран профил по цялата дължина в предния си край, с което се изключва възможността от подхлъзване. Всички стъпала се заваряват в специална газова среда. Така се предотвратява образуването на шлака и изкривяването на стъпалата в резултат на прегряване. Тази технология позволява производството на строго хоризонтални стъпала. На планките отстрани има един кръгъл и един овален отвор, за улеснение на монтажа. Монтират се с четири болта М12*35 към носещата метална конструкция. Необходимо е да бъдат предвидени отвори в нея.